• Betaalbaar wonen
 • Goede voorzieningen
 • Prettige woonomgeving
 • Duurzaam wonen

Advies aanvraag Woonlastenbeleid

Wat zijn adviesaanvragen?
HV Cascade (en de andere twee huurdersorganisaties HV Meppel en De Veste) hebben adviesrecht.
Dit houdt in dat zij schriftelijk (gevraagd en ongevraagd) advies mogen geven aan Woonconcept over voorgenomen beleidswijzigingen.
Dit advies is zwaarwegend, Woonconcept mag er alleen met een goede motivatie van afwijken (bron Overheid). Er zijn nog twee andere rechten die een huurdersorganisatie heeft nl;

 • instemmingsrecht
  Hierbij geeft de huurdersorganisatie al dan niet haar instemming over een wijziging van het beleid.
 • Informatierecht
  Als huurdersorganisatie kunnen wij informatie opvragen.

De overheid heeft duidelijk geformuleerd in de Overlegwet 2015 wanneer eer sprake is van advies-, -instemming en informatie recht.
Zie hiervoor https://www.woonbond.nl/huurdersorganisatie/huurderswerk/rechten-huurdersorganisaties

Woonconcept heeft op dit moment een adviesaanvraag naar ons opgestuurd waarvoor wij 6 weken de tijd hebben om ons advies te formuleren:

 1. Adviesaanvraag Woonlastenbeleid
  Woonconcept heeft de wens om het woonlastenbeleid te wijzigen/formuleren en vraagt om advies aan haar HV’s. Woonlasten beleid is een ruim begrip en behelst zowel huurbeleid, verduurzaming als betaalbaarheid. HV Cascade (en de andere HV’s) zijn vanaf Augustus 2020  (formuleren van nieuw beleid) betrokken geweest bij deze advies aanvraag.
  De formele adviesaanvraag is in Augustus naar ons toegestuurd en ook hier is een 6 weken termijn van toepassing. Deze adviesaanvraag is van zulks een omvang dat dit medium zich er niet toe eigent om alles te vermelden. Daarom vraagt het bestuur degene die geïnteresseerd is in wat deze adviesaanvraag allemaal inhoud om contact met ons op te nemen via de gebruikelijke wegen (mail, post of website). Bij gebleken ruime interesse (meer dan 30 huurders, kunnen wij dan een informatieavond gaan organiseren.
Deel dit bericht Terug naar overzicht

Aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Om u nog beter op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen hebben wij een digitale nieuwsbrief opgezet. U kunt hiervoor aanmelden door hieronder uw mailadres in te vullen.

Contact opnemen.

Heb je een vraag of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen

De laatste downloads & links

Prestatieafspraken met gemeente Hoogeveen

Download hier

De Woonbond - Thuiskompas

Bekijk pagina

Stel ons een vraag

Bekijk pagina