• Betaalbaar wonen
  • Goede voorzieningen
  • Prettige woonomgeving
  • Duurzaam wonen

Algemene Leden Vergadering (per post)

Terugblik 2020.

Het overgrote deel van het afgelopen werd beheerst door de Corona-crisis.
Het bestuur van Cascade heeft zoveel mogelijk geprobeerd rondom deze crisis haar taken uit te voeren. Nieuwe technieken en technologieën moesten worden geleerd of toegepast worden, om te kunnen vergaderen met Woonconcept en andere partijen. Desondanks kijken wij terug op een succesvol jaar.
Wij hebben in het jaar onze aandacht gericht op o.a.:

Website vernieuwd.
Het meer toegankelijker maken van onze website.

Ledenwerfcampagne.
Veel aandacht en tijd besteedt aan het sterker maken van onze vereniging door een ledenwerf campagne uit te voeren. En dit met groot succes (van 60 leden naar bijna 400 leden!).
Wij hebben nu leden in 75% van alle straten in de Gemeente Hoogeveen, waar Woonconcept woningen verhuurd. Dit geeft een zeer sterke positie bij de onderhandelingen met Woonconcept!

Bestuur versterkt.
Wij zijn actief op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden met een gevarieerde achtergrond, waardoor wij ons beter kunnen positioneren bij allerlei onderwerpen. In de laatste ALV zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd en daarmee komen wij nu op 4 bestuursleden (een bestuurslid moest om privé redenen aftreden). Zo hebben wij nu dus expertise opgebouwd op het gebied van Sloop en Renovatie, Thuis en Gehandicapten zorg, Bestuurlijk- en op financieel gebied. Er zijn nog gesprekken met twee andere leden over toetreding tot het bestuur. Zij kunnen mogelijk extra expertise inbrengen op bestuurlijk en evenementen gebied.

Inzet voor huurders.
Dit jaar hebben wij hulp en advies kunnen geven aan verschillende huurders op voornamelijk gebieden als renovatie, klachten en communicatie met Woonconcept.
Voorbeelden:
– Slecht functioneren van warmtepompen in de Kaap.
– Project Zuid bewonerscommissie vroeg om advies over de pallet verwarmingsinstallatie.
– Baarlelaan met problemen rondom uitvoering renovatie/duurzaamheid project.
– Bloklandweg in Noordscheschut over vochtproblemen.
– Het Anker met klachten over uitgevoerde renovatie.
– En vele individuele adviezen hoe te handelen met financiële problemen rondom de huurverhoging van Juli 2020.

Laten horen van ons.
Onze mening laten horen bij verschillende onderwerpen zoals o.a. :
– Aanpassing Parkeerbeleid Hoogeveen.
– In overleg met Gemeente Hoogeveen over prestatieafspraken m.b.t. bouwen van sociale huurwoningen.
(Bouwgrond beschikbaar stellen aan woningcorporaties).

Algemene Leden Vergadering

Een vereniging heeft leden en een of twee keer per jaar dient er een Algemene Leden Vergadering te worden gehouden. Door de Corona crisis was het niet mogelijk om deze vergaderingen fysiek te houden. Het bestuur heeft daarom besloten om de ALV per post te houden omdat er een aantal zeer belangrijke beslissingen moesten worden genomen.
Het werkplan 2021 en de daaruit vloeiende begroting 2021, kascommissie samenstelling en benoeming van twee bestuursleden moesten voor het einde van het jaar worden goedgekeurd.
Aan alle leden zijn daartoe de documenten toegezonden per post alsmede een antwoordformulier waarop aangegeven kon worden waarmee zij al dan niet akkoord waren.
Het aantal leden dat daadwerkelijk het antwoordformulier invulde en retour stuurde met de antwoordenveloppe, was overweldigend groot. Meer dan twee derde van de 325 leden (op moment van de mailing) hebben hun keuzes kenbaar gemaakt. Hiermee werden het werkplan, begroting en benoemingen goedgekeurd.
Leden hebben zich ook aangemeld voor de kascommissie. Deze kascommissie zal worden samengesteld zodra het jaar ten einde is gekomen en alle financiële gegevens zijn verwerkt in de administratie. Het bestuur kon zowel Marjan Terpstra als Agnes Beekamp verwelkomen, waarmee wij dus nog steeds voldoen aan onze statutaire verplichting (minimaal drie bestuursleden). Enkele leden hebben ook kenbaar gemaakt in het bestuur te willen toetreden. Met deze leden zijn de gesprekken begonnen.

Tevens heeft het bestuur dit jaar een schrijven rondgestuurd naar alle huurders (niet zijnde lid van de vereniging) met informatie over de plannen voor 2021 (uittreksel uit werkplan) en een herinnering waarom lid worden zo zijn/haar voordelen heeft. Dit laatste heeft geleid tot een ruime groei nieuwe leden (op dit moment bijna 400 leden!).
De vereniging kan daardoor een sterkere positie innemen aan tafel bij Woonconcept. Het mag met recht gezegd worden dat wij van de drie huurdersverenigingen (HV Cascade, HV Meppel en HV de Veste) de grootste zijn geworden.

Opening kantoor ruimte

Het bestuur heeft het als ongewenst en ongemakkelijk ervaren om elke keer “aan de keukentafel” te moeten vergaderen.
Het is niet alleen wenselijk maar ook professioneel om personen te kunnen ontvangen (zoals woonbond, bestuursleden van andere huurdersverenigingen of leveranciers) buiten de privé sfeer. Familieleden konden het niet altijd waarderen dat zij moesten wijken (of stil zijn) indien er weer iets voor de vereniging moest gebeuren.

Daartoe werd er begin 2020 een commissie samengesteld met als doel een geschikte kantoor ruimte te vinden. Door de Corona is deze commissie meer dan een jaar bezig geweest om haar doelstellingen te behalen. En met het vooruitzicht dat het einde in zicht is van pandemie, hebben zij een geschikte ruimte gevonden in het Ondernemers hotel De Compaen aan de de Vos van Steenwijklaan 75 te Hoogeveen.
Vanaf 1 Januari 2021 kunnen wij personen op werkdagen (op afspraak) ontvangen in onze eigen kantoor ruimte. Huurders en leden kunnen een afspraak (op werkdagen) maken via het nummer 06-15513601 (van 10:00 tot 18:00). Zo lang de pandemie maatregelen nog voortduren zullen er slechts twee personen aanwezig kunnen zijn in het kantoor om te voldoen aan de anderhalve meter afstand. (In het gebouw is een mondkapje verplicht).
Wij hopen u vanaf 1 Januari 2021 te mogen ontvangen met een kop koffie of thee!

Vooruit blik 2021.

Het bestuur van HV Cascade heeft haar plannen voor voor 2021 uitgewerkt in een werkplan 2021.
Een van de speerpunten voor 2021 is extra aandacht te besteden aan de verslechterde financiële situatie van de huurders door de huurverhogingen van Woonconcept.
Wij willen de huurders actief ondersteunen in het aanvragen van huurverlaging en/of -bevriezing.
Ook de mogelijkheden van aanvragen huurtoeslag zullen onder de aandacht worden gebracht van de huurders. De manier van communicatie van Woonconcept met de huurders zal onze aandacht krijgen. En natuurlijk gaan wij door met het ondersteunen van huurders in allerlei zaken (zoals communicatie met Woonconcept, afhandeling van klachten etc.).

Deel dit bericht Terug naar overzicht

Aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Om u nog beter op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen hebben wij een digitale nieuwsbrief opgezet. U kunt hiervoor aanmelden door hieronder uw mailadres in te vullen.

Contact opnemen.

Heb je een vraag of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen

De laatste downloads & links

Prestatieafspraken met gemeente Hoogeveen

Download hier

De Woonbond - Thuiskompas

Bekijk pagina

Stel ons een vraag

Bekijk pagina