• Betaalbaar wonen
  • Goede voorzieningen
  • Prettige woonomgeving
  • Duurzaam wonen

Huurdersvereniging Cascade

Opkomen voor de belangen van huurders

Huurdersvereniging Cascade

Rechtvaardige en betaalbare huurprijzen

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor energiezuinig en milieuvriendelijk wonen

Woonlasten

We strijden voor betaalbare en rechtvaardige huurprijzen

Levensbestendig wonen

We streven naar levensbestendigheid van de huurwoningen

Nieuws

Leden werving Augustus 2019

Nieuws

HV Cascade 2.0

Waarbij kunnen wij ondersteunen?

  • Duurzaam wonen
  • Huurlasten verlagen
  • Bewonerscommissies en -groepen
  • Energieneutraal wonen
  • Voorlichting en advies geven
  • Bemiddelen tussen huurders en verhuurders

Aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Om u nog beter op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen gaan we een digitale nieuwsbrief opzetten. U kunt zich hiervoor nu al aanmelden.

Contact opnemen.

Heb je een vraag of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen

De laatste downloads & links

Prestatieafspraken met gemeente Hoogeveen

Download hier

Landelijk huurbeleid 2018

Download hier

1 Woonruimteverdeelsysteem in Drenthe

Bekijk pagina

Stel ons een vraag

Bekijk pagina