Huurdersvereniging Cascade

Een Huurdersvereniging Door en Voor Huurders!

De huurdersvereniging Cascade komt op voor de belangen van de huurders van de Woningcorporatie Woonconcept in Hoogeveen e.o. Beslissingen over het huurbeleid en het onderhoud van woningen worden door Woonconcept genomen, maar huurders hebben het wettelijke recht om daar invloed op uit te oefenen. Woonconcept erkent huurdersvereniging Cascade als vertegenwoordiger van haar huurders. Op bepaalde punten moet huurdersvereniging Cascade toestemming geven voordat Woonconcept het beleid of de regels kan wijzigen. Dit noemt men Advies- of Instemmingsrecht. Huurdersvereniging Cascade beslist mee over belangrijke onderwerpen die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst met Woonconcept.

Huurdersvereniging Cascade onderneemt actie op gebieden die alle huurders en daarmee de gezamenlijke belangen aangaan. Wij houden de bewoners op de hoogte van onze activiteiten en betrekken hen hierbij, zodat wij weten wat er bij de huurders leeft. Dit gebeurt door het houden van huurdersbijeenkomsten, in overleg te gaan met de bewonerscommissies en bewonersgroepen van de huurders van Woonconcept. De bewonerscommissies en bewonersgroepen overleggen op hun beurt met de individuele bewoners.