Duurzaamheid

Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?
Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Wij zijn de derde partij aan tafel bij de gemeentelijke prestatieafspraken waarin zaken als duurzaamheid onderdeel zijn van een totaalpakket aan afspraken omtrent het woningbeleid in de Gemeente Hoogeveen.
Inmiddels hebben wij als huurdersorganisatie Cascade ervaring opgedaan en zijn een belangrijke speler in deze prestatieafspraken.
Het gaat daar (in prestatieafspraken overleg) dan niet over de technische kant, maar over hoe wij lokaal goede afspraken kunnen maken. Het is een landelijke ambitie, Gemeente Hoogeveen zet kaders en corporaties spelen een grote rol in de verwerkelijking van die ambities.
Bij al die verduurzaming-ijver blijft de grote vraag: hoe houden wij het betaalbaar voor onze leden/huurders? We bespreken welke mogelijkheden er zijn om daar goede afspraken over te maken. Denk aan de inzet van energiecoaches waar ook wij als HV Cascade betrokken bij zijn.