Onderhoud en Gebreken

Advies bij problemen met onderhoud- en gebreken
Gebreken aan een woning zijn vervelend en u als bewoner wilt ze graag zo snel mogelijk verholpen hebben. Gelukkig zijn daar mogelijkheden voor.

In een huurwoning zijn kleine dagelijkse reparaties voor de huurder, alle andere gebreken zijn voor Woonconcept (zie reparatie melden). De klachten moeten door de huurder gemeld worden, graag schriftelijk of per mail (formulier). Bewaar een bewijs, want dat kan nodig zijn als er een discussie ontstaat. Verhelpt Woonconcept de gebreken niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden daar iets aan te doen. Wat het meest geschikt is hangt af van de ernst van het gebrek, wat de oorzaak is en of het gemakkelijk te verhelpen is. Verschillende mogelijkheden zijn:

  • Een brief of email van ons (HV Cascade) kan soms alsnog leiden tot herstel
  • U kunt de zaak voorleggen aan de Huurcommissie met het indienen van een verzoekschrift (zie een verzoek indienen)
  • U kunt bij ernstige gebreken en zeker bij gevaar de gemeente inschakelen (Bouw en Woningtoezicht)
  • U kunt naar de kantonrechter

We zien weleens dat de huurder zelf een gebrek heeft gemeld, maar geen reactie kreeg. Soms helpt dan een brief van HV Cascade. Als dat niet helpt kan de Huurcommissie de huur tijdelijk verlagen tot 40% of soms zelfs tot 20% van de betaalde huurprijs. Als de gebreken verholpen zijn kan de huur weer terug naar het oude niveau. Dit is bedoeld – en werkt vaak ook heel goed – als stimulans voor Woonconcept. Wachten kost haar immers geld en de reparatie moet toch gebeuren, dus vaak leidt de eerste stap in deze simpele procedure al tot succes.

Bij spoed kan de rechter helpen
Een uitspraak bij de Huurcommissie duurt vaak ruim zes maanden en dan krijgt u geld terug, maar is het gebrek nog niet hersteld. Daarom is het bij spoed (lekkage) of ernstige gebreken soms beter gelijk naar de kantonrechter te gaan.
De rechter kan de verhuurder opdragen het gebrek te verhelpen, op straffe van een dwangsom voor elke dag dat hij in gebreke blijft. Een ander mogelijkheid is dat u een machtiging vraagt  om het gebrek zelf te laten verhelpen, door een eigen aannemer. De kosten kunnen dan verhaald worden op Woonconcept. Dit kan wel discussies opleveren over de ernst of de oorzaak van het gebrek, of wat de beste oplossing is. Soms is het daarom bij een ernstig gebrek makkelijker om de gemeente te vragen. zij hebben de wettelijke taak om toe te zien op de veiligheid van woningen en bewoners en kunnen Woonconcept een last onder dwangsom of een boete opleggen als hij in gebreke blijft.