Verbetering Woning en redelijk voorstel

Huurders kunnen Woonconcept een redelijk voorstel doen tot verbetering van de woning, in ruil voor een huurverhoging die in verhouding staat tot de verbeteringen. Bij die berekening telt achterstallig onderhoud niet mee en worden eventuele subsidies afgetrokken. De kosten voor de verbetering worden op basis van de afschrijvingstermijn herleid tot een bedrag per maand. Dat betekent dat voor enkele tientjes per maand bijvoorbeeld dubbel glas aangebracht kan worden. Het wooncomfort stijgt en de stookkosten dalen, waardoor het netto effect gunstig is voor u.
Woonconcept heeft er ook baat bij want de waarde van het pand gaat omhoog, de kosten worden vergoed en de huurders zijn tevreden.

Als Woonconcept niet instemt met een voorstel kan het voorstel voorgelegd worden aan de rechter. Als die het voorstel redelijk acht moet Woonconcept het uitvoeren.
Bent u het niet eens met het bedrag van de huurverhoging na verbetering van de woning kunt u naar de huurcommissie toe.