Renovatie of Sloop

Renovatie of Sloop in goed overleg
Bij renovatie is het van groot belang dat van tevoren goede afspraken gemaakt worden tussen huurders en Woonconcept. En het is niet ongebruikelijk om deze afspraken vast te leggen. Zie ook het Model Sociaal statuut bij sloop van de Woonbond. Dat voorkomt veel discussie achteraf. Is er onenigheid over de afspraken of gebeurt er iets waar de afspraken niet in voorzien, dan leidt dat normaliter tot nieuw overleg. Voor meer informatie kunt u contact met ons of met Woonconcept opnemen.