Jaarverslag / ALV

De penningmeester van de Huurdersvereniging Cascade heeft het financieel jaarverslag opgesteld, besproken met het bestuur (en na goedkeuring bestuur) opgestuurd naar alle leden van de vereniging. Tevens heeft de kascommissie 2021 (twee leden en twee bestuursleden) de financiën over 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden.
De verwachting is dat de leden van de vereniging (± 600 leden) decharge zullen verlenen aan het bestuur (voor 21 Februari 2022). Indien U als huurder van een woning van Woonconcept ook interesse heeft om het financieel jaarverslag te ontvangen, kunt U een verzoek daartoe indienen bij de penningmeester van de vereniging via email info@hvcascade.nl.

  • Jaarverslag 2021
  • Jaarverslag 2020