Woonconcept gaat isolatiemateriaal uitdelen! Klik op de nieuwslink voor info!

Huurverhoging etc.

Hoeveel kan de huur omhoog in 2022? Welke maximale huurverhoging geldt voor jou?
Dat hangt ervan af of je in de vrije of de sociale sector huurt.

Sociale sector
In de sociale sector kunnen hogere inkomens een hogere huurverhoging krijgen.
Ook geldt er een speciale huurverhoging voor huurders met een relatief hoge huur.

Maximaal 2,3%
De huur mag in de sociale sector niet meer dan 2,3% omhoog, tenzij je in aanmerking komt voor een inkomensafhankelijke huurverhoging of een huurverhoging op basis van een lage huur.

Of je sociaal huurt of niet hangt af van de huurprijs die je betaalde bij aangaan van de huur.
Weet je niet of je sociaal of geliberaliseerd huurt? Doe onze online check.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Sociale huurders met een wat hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen.
Hierbij wordt ook onderscheid gemaakt tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Alleenwonend
Tussen 47.948 en € 56.527 –> 50 euro huurverhoging
hoger dan € 56.527 –> 100 euro huurverhoging

Niet alleenwonend
Tussen € 55.486 en € 75.369 –> 50 euro huurverhoging
Hoger dan € 75.369 –> 100 euro huurverhoging

Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging in het overzichtsartikel  inkomensafhankelijke huurverhoging.

Huurverhoging lage huur
Voor huurders met een relatief lage huur, onder de €300,-, geldt dat ze een huurverhoging van maximaal 25 euro kunnen krijgen.

Kamerverhuur
Huur je een kamer? Dan mag de huur niet met meer dan 2,3% omhoog.

Niet stapelen
Deze maximale huurverhogingen kunnen niet worden gestapeld. Je valt of in de categorie voor maximaal 2,3%, of in de categorie voor maximaal €25,-, maximaal €50,- of maximaal €100,-.
Een verhuurder mag niet meer vragen dan het voor jou geldende maximum.  

Vrije sector
Voor huurders in de vrije sector geldt dat de huurverhoging niet meer dan 3,3% mag zijn.
Staat er iets lagers in je huurcontract? Dan geldt dat als maximum.
Staat er niets over een huurverhoging in je huurcontract? Dan mag de verhuurder de huur niet zo maar verhogen. 

Andere bezwaargronden
Naast de regels voor de maximale huurstijgingen zijn er nog meer regels waar een huurverhoging aan moet voldoen. Is dat niet het geval? Dan kun je de huurverhoging tegenhouden door bezwaar te maken.  Lees er meer over in ons overzichtsartikel 'Redenen om bezwaar te maken'.

Doe de check!
Zeker weten of je huurverhoging wel aan alle regels voldoet? Doe de online huurverhogingscheck. De check levert een modelbrief op maat wanneer je succesvol bezwaar kunt maken.

Kan ik bezwaar maken tegen een huurverhoging?
Eenmaal per jaar kan Woonconcept de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus u hoeft niet altijd in te stemmen. Meestal komt dat voorstel eind april, voor een verhoging per 1 juli.
Voor de verhoging zijn in principe drie mogelijkheden:

 • Het huur contract vermeldt de jaarlijkse huurverhoging (meestal het inflatiepercentage)

 • Woonconcept hanteert het jaarlijks door de minister vastgestelde maximum.

 • De huurprijsverhoging wordt in een huurakkoord afgesloten met de drie huurdersverenigingen van Woonconcept.

Woonconcept hanteert al geruime tijd de derde optie om tot overeenstemming te komen met de huurdersverenigingen over de huurprijsverhoging (zie huurakkoord 2020 voor de volledig overeenkomst).
Bezwaar kan een flink bedrag schelen, zeker als de huur al hoog is. Als in het contract een inflatie percentage plus enkele procenten staat, dan mag dat niet boven de maximale door de minister vastgestelde huurverhoging uitkomen. Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij Woonconcept.
Voordat u een bezwaarschrift indient bij de Stichting Woonconcept lees eerst even onderstaande tekst, hier kunt u ook checken of u in aanmerking kunt komen.

HUURVERHOGING  (bron Woonconcept)

Dit jaar gaat de huurprijs op 1 juli omhoog. Dit geldt voor sociale huurwoningen, maar ook voor garages en parkeerplaatsen. De huurprijs gaat niet voor iedereen omhoog. Als je huurprijs wel omhooggaat, dan ontvang je voor 1 mei een brief. Hierin staat wat je nieuwe huurprijs wordt.
Waarom gaat de huurprijs omhoog?
De huren die wij ontvangen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. Door de huur te verhogen blijven wij je goede service bieden. Zo onderhouden wij de ruim 12.500 woningen die wij verhuren, en bouwen wij er nieuwe woningen mee. 

Gevolgen voor je huurtoeslag
Als je de maand vóór de verhoging al huurtoeslag kreeg voor dezelfde woning, blijf je huurtoeslag krijgen. Ook als de huur boven de grens voor huurtoeslag komt, boven € 763,47.

Heb je nog geen huurtoeslag?

Ontving je nog geen huurtoeslag en wil je na 1 juli een nieuwe aanvraag doen? Dat kan alleen als je huur lager is dan de huurtoeslaggrens van € 763,47. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Ben je het niet eens met de huurverhoging die op 1 juli ingaat? Dan kun je de komende dagen nog bezwaar maken. Na 30 juni kan het niet meer. Je zit dan aan de huurverhoging vast.

Volg deze 3 stappen om bezwaar te maken:

 1. Kijk of je bezwaar kunt maken
  Er zijn strenge regels verbonden aan een huurverhoging. Soms houdt een verhuurder zich niet aan al deze regels. Dan kan je bezwaar maken. Bekijk op de website van de Huurcommissie wat deze regels zijn. Zo weet je of het zin heeft om bezwaar te maken. 
  bekijk de regels van de huurverhoging

 2. Bezwaarschrift invullen
  Heb je de regels van de huurverhoging bekeken? En denk je dat het zin heeft om bezwaar te maken? Vul dan een bezwaarschrift in. Deze vind je op de website van de huurcommissie.
  vul het bezwaarschrift in

 3. Bezwaarschrift indienen
  Heb je het bezwaarschrift ingevuld? Dan dien je deze in bij Woonconcept. Dat kan via het contactformulier op deze website.
  dien het bezwaarschrift in