Advies-, Instemmings- en Informatierecht

Wat zijn adviesaanvragen?
HV Cascade (en de andere twee huurdersorganisaties HV Meppel en De Veste) hebben adviesrecht. Dit houdt in dat zij schriftelijk (gevraagd en ongevraagd) advies mogen geven aan Woonconcept over voorgenomen beleidswijzigingen. Dit advies is zwaarwegend, Woonconcept mag er alleen met een goede motivatie van afwijken (bron Overheid). 

Er zijn nog twee andere rechten die een huurdersorganisatie heeft nl;

  • Instemmingsrecht
    Hierbij geeft de huurdersvereniging al dan niet haar instemming over een wijziging van het beleid.
  • Informatierecht
    Als huurdersorganisatie kunnen wij informatie opvragen.

De overheid heeft duidelijk geformuleerd in de Overlegwet 2015 wanneer eer sprake is van advies-, -instemmings- en informatierecht. Zie hiervoor deze link.