Huurakkoord voor 2020

Huurverhoging voor 2020
Alvorens werd begonnen aan de onderhandelingen voor het Huurakkoord voor 2020 zijn o.a. de volgende uitgangspunten afgesproken:

  • De betaalbaarheid van de woningen staat op één.

  • We streven naar een betere verhouding tussen de huurprijs en de kwaliteit van sociale huurwoningen.

  • Woonconcept streeft naar een portefeuille die voor tenminste 80% (in Hoogeveen) bestaat uit woningen met een huurprijs van minder dan € 619,01 per maand.

De drie huurdersverenigingen (HV Meppel, HV De Veste en HV Cascade) hebben overeenstemming kunnen bereiken met Woonconcept over de huurverhogingen voor 2020.
Met trots mag worden gezegd dat de drie HV’s het een en ander hebben bereikt m.b.t. de huurverhogingen voor 2020.

Belangrijkste successen op een rijtje:

  • Huurwoningen met energielabel F of G krijgen geen huurverhoging.

  • Voor een beperkt deel van de woningvoorraad geldt een afwijkende huurharmonisatie. Een lager percentage (dus lager dan 70% van de maximaal redelijke huur) is mogelijk wanneer woningen door huurharmonisatie duurder worden dan € 619,01, de eerste aftoppingsgrens.

  • Huurbevriezing of -huurverlaging zal worden toegepast conform de afspraken gemaakt tussen AEDES en de Woonbond.

    (zie https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-en-huurverlaging-2020)

  • Voor woningen waar een sloopbesluit is genomen wordt de huur niet verhoogd.

  • Voor woningen met kwaliteitsknelpunten, die niet direct verholpen kunnen worden, wordt de huur niet verhoogd.

Hoe wordt de maximale redelijke huur bepaald?
De streefhuur is een afgeleide van de maximaal redelijke huur van een huurwoning. Door middel van het woningwaarderingsstelsel wordt een puntenaantal toegekend aan een sociale huurwoning. Vervolgens komt er op basis van dit puntenaantal een maximaal redelijke huur tot stand. Niet voor alle sociale huurwoningen in Hoogeveen rekent Woonconcept deze maximaal redelijke huur. In veel gevallen is dit minder.

Streefhuur percentage
Woonconcept stelt in haar eigen huurbeleid een streefhuur percentage vast. Dit is het percentage van de maximaal redelijke huur, dat daadwerkelijk gevraagd wordt aan de huurders van de woning. Het landelijke gemiddelde van dit streefhuur percentage ligt op ongeveer 70% procent van het maximum (bron: Aedes.nl).

Komen wij in aanmerking voor huurbevriezing of -verlaging?

De Stichting Woonconcept heeft een tool ontwikkelt waarmee u op eenvoudige wijze kunt controleren of u in aanmerking komt voor een van deze twee opties.
Bezoek voor meer informatie over dit onderwerp de website van Woonconcept.

Zie ook huurakkoord 2020
Zie ook huurakkoord van 2019