Huurverlaging

Huurverlaging op punten
Als u een puntentelling heeft gemaakt voor de woning en de huur blijkt te hoog, dan kunt u het volgende doen:

  • Is het contract minder dan zes maanden geleden ingegaan vraag dan een toetsing nieuwe huurprijs aan de Huurcommissie (bij een contract dat voor een periode van 2 jaar is aangegaan kan dit nog tot 6 maanden na het verstrijken van deze eerste twee jaar)
  • Zijn de eerste zes maanden verstreken en lag de aanvangshuur onder de liberalisatiegrens? Dan kunt u Woonconcept een voorstel tot huurverlaging doen.

Huurverlaging wegens gebreken aan de woning

Bij ernstige gebreken aan de woning kan de huurcommissie de huur tijdelijk verlagen, tot de gebreken verholpen zijn.
Huurverlaging na daling inkomen
Een huurverlaging is mogelijk als uw inkomen is gedaald (pensioen, scheiding) en u in het jaar of de jaren daarvoor een extra inkomensafhankelijke huurverhoging hebt gekregen. Deze extra verhogingen kunnen dan teruggedraaid worden.
Huurverlaging bij corporaties vanwege huurtoeslag
De huren stijgen de laatste jaren sneller dan de inflatie en de grens voor de huurtoeslag. Zo kan de huur van een sociale huurwoning boven de grens voor de huurtoeslag komen. Een zittende huurder die al huurtoeslag heeft behoudt het recht daarop. Iemand die echter geen huurtoeslag had, maar deze door een daling in inkomen opeens wel nodig heeft, kan deze door de net te hoge huur mislopen.
Zie hier hoe u een huurverlaging kunt aanvragen.