Huurverlaging aanvragen

Als uw huur te hoog is, vraag dan snel huurverlaging aan. Dat kan als de huur niet geliberaliseerd is en boven het maximum ligt (zie puntentelling) of bij ernstige gebreken. Nieuwe huurders kunnen binnen 6 maanden na aanvang van het huurcontract de huurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Als de huur te hoog is gaat deze met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van het contract omlaag.

Als uw woning (ernstige) gebreken vertoont kunt u een onderhoudsprocedure starten.

Toetsen huurprijs: nieuwe huurders

Tot 6 maanden na ingang van het huurcontract kan de Huurcommissie de huurprijs toetsen. Elke nieuwe huurder zou dit voor de zekerheid moeten doen. Voor €25,- weet u of de huur klopt. Zo niet dan volgt huurverlaging vanaf de ingangsdatum van het contract en krijgt u de €25,- terug. De huurverlaging gaat dan in vanaf de ingangsdatum van het huurcontract.

Het verzoek kunt u digitaal indienen of u kunt het formulier downloaden en opsturen.  Noteer ook alle onderhoudsgebreken op het formulier. Dat kan leiden tot een tijdelijk lagere huurprijs totdat de gebreken verholpen zijn, de onderhoudsprocedure wordt dan bij de toetsing automatisch meegenomen.

Hoe vraagt u huurverlaging aan ?
U heeft nodig:

  1. Voorstel huurverlaging voor de Stichting Woonconcept.
  2. Een puntentelling voor uw woning.
  3. Verzoekschrift aan de Huurcommissie .U kunt dit online indienen bij de Huurcommissie.
  • Vul het voorstel huurverlaging en de puntentelling in.
  • Stuur het voorstel en de puntentelling twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huur aan de Stichting Woonconcept. Kopieën bewaart u zelf.
  • Als Woonconcept niet snel akkoord gaat of reageert, dan stuurt u een derde formulier, het verzoekschrift, aan de Huurcommissie . Dit kan tot uiterlijk 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum!! Vul onder aan de datum in, zet uw handtekening en bewaar een kopie.
  • Stuur ook de kopieën van het voorstel en de puntentelling mee. Heeft u een reactie van Woonconcept gekregen, dan stuurt u daar ook een kopie van mee.
  • Blijf voorlopig de oude/huidige huur betalen. Zolang er geen definitieve uitspraak van de Huurcommissie ligt, verandert uw huur niet.
  • De verdere procedure is gelijk aan die bij het bezwaar tegen de huurverhoging.