Energietoeslag

Ik heb gehoord dat het mogelijk is om een energietoeslag (€1.300) aan te vragen bij de gemeente. Hoe weet ik of ik hiervoor in aanmerking kom? En moet ik dit zelf aanvragen?

Bijstand

In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen - net als in 2022 - recht op een energietoeslag van €1.300,-. Waarschijnlijk kan de energietoeslag voor 2023 vanaf juni worden aangevraagd. Sommige gemeenten hebben mensen die in 2022 energietoeslag ontvingen, in december 2022 al € 500,- uitgekeerd voor de eerste periode van 2023. 

Of je in aanmerking komt voor de energietoeslag van 2023 is afhankelijk van je inkomen. De regeling is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te helpen met de stijgende energierekening. De precieze inkomensgrenzen kunnen verschillen per gemeente.

Bijstand

Krijg je een uitkering van je gemeente? Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ of Bbz? Dan weet de gemeente je inkomen en zal de gemeente de energietoeslag automatisch overmaken. Het is natuurlijk wel verstandig in de gaten te houden of dit bij jou ook gebeurt.

Zelf aanvragen

Niet alle huishoudens met een laag inkomen zijn bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je zelfstandig ondernemer bent of gepensioneerde met AOW (en een klein aanvullend pensioen).  Dan moet je de energietoeslag zelf aanvragen bij je gemeente. Dit kan waarschijnlijk vanaf juni 2023.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Het is afhankelijk van je leeftijd, je leefsituatie en je inkomen of je energietoeslag kun aanvragen. Kijk hiervoor in de tabellen van de Gemeente Hoogeveen

Om welk bedrag gaat het?

De overheid heeft een richtbedrag van € 1.300,- afgesproken. Maar het precieze bedrag kan per gemeente verschillen. Bovendien kan het ook zo zijn dat je eerst een deel krijgt.

Energietoeslag is belastingvrij

De uitkering van de energietoeslag is belastingvrij. Dat betekent dat het bedrag geen gevolgen heeft voor andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld je huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.

Controleer hoe het zit bij jouw gemeente

De gemeente heeft dus veel vrijheid in de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente bepaalt:

  • welke doelgroepen precies de energietoeslag krijgen
  • de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
  • óf vermogen meetelt bij het in aanmerking komen en zo ja op welke manier;
  • de hoogte van de toeslag.