Home » Bestuur

Bestuur

HV Cascade maakt doorstart
Lange tijd leek het erop dat de HV Cascade zou worden opgeheven. Tijdens de opheffingsvergadering maandag 7 maart is er lang overleg geweest met het aftredend bestuur.
Op de valreep hebben de heren Eliza Oomen en Bert van Egten en in overleg met Woonconcept besloten de vereniging per 1 april 2022 voort te zetten. Het voorgaande bestuur is per 31 maart 2022 afgetreden. De leden van de vereniging ontvangen eind april een brief of mail om schriftelijk in te stemmen met de benoeming van het nieuwe bestuur.
We houden alle huurders hiervan op de hoogte en de voortgang en nieuwe ontwikkelingen

HV Cascade zoekt nieuwe bestuursleden, kijk bij vacatures voor meer informatie.