• Betaalbaar wonen
 • Goede voorzieningen
 • Prettige woonomgeving
 • Duurzaam wonen

Huurverhoging

Kan ik bezwaar maken tegen een huurverhoging?

Eenmaal per jaar kan Woonconcept de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus u hoeft niet altijd in te stemmen. Meestal komt dat voorstel eind april, voor een verhoging per 1 juli. Voor de verhoging zijn in principe drie mogelijkheden:

 • Het huur contract vermeldt de jaarlijkse huurverhoging (meestal het inflatiepercentage)
 • Woonconcept hanteert het jaarlijks door de minister vastgestelde maximum.
 • De huurprijsverhoging wordt in een huurakkoord afgesloten met de drie huurdersverenigingen van Woonconcept.

Woonconcept hanteert al geruime tijd de derde optie om tot overeenstemming te komen met de huurdersverenigingen over de huurprijsverhoging.
(zie huurakkoord 2020 voor de volledig overeenkomst).

Bezwaar kan een flink bedrag schelen, zeker als de huur al hoog is. Als in het contract een inflatie percentage plus enkele procenten staat, dan mag dat niet boven de maximale door de minister vastgestelde huurverhoging uitkomen.
Heeft u een sociale-huurwoning en bent u het niet eens met de huurverhoging? Dan kunt u bezwaar maken bij Woonconcept.
Een voorbeeld bezwaarschrift is te vinden op deze link.
Voordat u een bezwaarschrift indient bij de Stichting Woonconcept check eerst even op de site van Woonconcept of op deze site van de overheid of u bezwaar kunt maken en in welke gevallen.

Redenen om bezwaar te maken

1   Gebreken in de woning

De huur mag niet omhoog zolang deze wegens onderhoudsgebreken is verlaagd. Loopt er nog geen onderhoudsprocedure? Dan snel een ‘gebrekenmelding’ naar Woonconcept en een onderhoudsprocedure starten, plus bezwaar maken tegen verhoging.

2   De huidige huur is al op of boven de maximale huurprijs

Ligt de huurprijs al óp het maximum? Dan geldt per 1 juli 2020 maximaal 2,6 procent verhoging.
Ligt de huur bóven de maximale huurprijs? Maak dan bezwaar en stel huurverlaging voor.

3   Voorstel niet ontvangen vóór eind april?

Een voorstel tot huurverhoging per 1 juli moet 30 april bij u in de bus liggen – dus twee maanden van tevoren. Komt de brief pas in mei, dan kan de verhoging ook pas in augustus ingaan.

4   Extra verhoging (meer dan 5,1%) in 2020

Als het verzamelinkomen van het huishouden boven de € 43.574 ligt kan een huurverhoging van 6,6% gevraagd worden. Bij een huurverhoging boven 5,1% hoort een verklaring van de belastingdienst. Woonconcept moet deze verklaring meesturen met de huurverhoging. De belastingdienst verklaart in welke categorie het inkomen ligt van alle bewoners samen. Daarvoor gebruikt de Belastingdienst de inkomensgegevens uit 2018. Om te bepalen wie er tot het huishouden behoort, kijkt men naar de inschrijvingen op het adres per 1 juli 2020.

 • Ontbreekt die verklaring, maak dan bezwaar. De verhoging mag dan niet hoger zijn dan 5.1%.
 • Als tenminste één iemand in het huishouden op 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, mag geen inkomensafhankelijke huurverhoging gevraagd worden. De maximale verhoging is dan 5,1%.
 • Bestaat het huishouden uit vier of meer personen (inclusief kinderen), dan mag ook geen extra verhoging gevraagd worden. Maximale verhoging 5,1%.
 • Bent u chronisch ziek of gehandicapt, dan geldt in principe een maximale huurverhoging van 5,1%. De regeling is ingewikkeld en niet alle chronisch zieken of gehandicapten komen in aanmerking.
 • Is er wel een verklaring maar zijn de gegevens onjuist? Is het inkomen over 2018 of 2019 gedaald naar een andere categorie? Vraag dan een IBRI verklaring (voorheen IB60 verklaring) op van alle bewoners via de belastingtelefoon 0800-0543. Hou het burgerservicenummer en de geboortedatum van alle inkomstenontvangers bij de hand. De verklaring over 2019 is vanaf juni 2020 op te vragen. U kunt de verklaring ook zelf downloaden door in te loggen op de website van de belastingdienst.
 • Is er wel een verklaring maar klopt het aantal personen niet? Laat dit voor 1 juli aanpassen in het bevolkingsregister van uw gemeente en maak bezwaar tegen de verhoging.

Minder huurverhoging of mogelijke huurverlaging bij daling inkomen

 • Is het inkomen over 2020 lager dan het jaar ervoor en valt u in een andere categorie? Maak dan alvast bezwaar tegen een extra huurverhoging bij Woonconcept, desnoods met uw aangifte inkomstenbelasting of inkomensverklaring.
 • Daalt uw verzamelinkomen na 1 juli tot onder de grens voor extra verhoging, dan kunt u de extra verhoging terug laten draaien. Dat heet ook wel huurverlaging na inkomensdaling. Misschien lijkt het een klein bedrag, maar het gaat wel om elke volgende maand die u in de woning woont en dat kan flink optellen.
 • Bij een gedaald inkomen kunt u soms ook het stuk extra inkomensafhankelijke verhoging uit vorige jaren terugdraaien.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

 • Schriftelijk indienen bij de verhuurder voordat de verhoging ingaat (vóór 1 juli).  Voorbeeld bezwaarformulier hier te downloaden. Gaat het om een herinnering van de verhuurder na 1 juli, gebruik dan het rappel bezwaarschrift en dat moet niet naar de verhuurder, maar rechtstreeks naar de Huurcommissie.
 • Verwijs bij gebreken naar de onderhoudsprocedure die u heeft opgestart.
 • Geef aan als u vindt dat het verzamelinkomen niet klopt. Laat eventueel weten dat u wel akkoord gaat met ander percentage huurverhoging.
 • Stuur het formulier naar Woonconcept en bewaar een kopie.
 • Betaal de verhoging niet maar blijf de oude huur betalen, zet het geld opzij voor het geval u geen gelijk krijgt van de Huurcommissie.
 • Wacht af of Woonconcept naar de Huurcommissie gaat. Doet zij dat niet of te laat, dan hoeft u de huurverhoging niet te betalen. Gaat uw verhuurder wel naar de Huurcommissie, dan krijgt u een ontvangstbericht.
 • De Huurcommissie kan een rapporteur sturen om de woning op te meten.
 • U krijgt direct een ‘voorzittersuitspraak’ of er komt een rapport van het onderzoek met een uitnodiging voor een zitting. Daar krijgen beide partijen kort het woord. Reageer op het rapport, óók als u het er mee eens bent. Doe dat schriftelijk of door naar de zitting te gaan. Bent u verhinderd, machtig dan iemand om namens u het woord te voeren.
 • De Huurcommissie doet 6 weken later een uitspraak. Als u verliest, dan kost u dat €25. Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u naar de kantonrechter.

Let op: zolang het bezwaar loopt, hoeft u de verhoging niet te betalen. Dat moet pas 8 weken na de uitspraak van de Huurcommissie (tenzij u in beroep gaat bij de kantonrechter). De verhoging geldt wel met terugwerkende kracht tot de voorgestelde ingangsdatum. Schrik niet van ‘aanmaningen’ of ‘incasso’ als er nog geen uitspraak ligt maar reageer er wel op.

Aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Om u nog beter op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen hebben wij een digitale nieuwsbrief opgezet. U kunt hiervoor aanmelden door hieronder uw mailadres in te vullen.

Contact opnemen.

Heb je een vraag of behoefte aan meer informatie? Neem dan gerust contact op.

Contact opnemen

De laatste downloads & links

Prestatieafspraken met gemeente Hoogeveen

Download hier

De Woonbond - Thuiskompas

Bekijk pagina

Stel ons een vraag

Bekijk pagina