500 ste lid HV Cascade

HV Cascade heeft het 500ste lid feestelijk gevierd met Fam. P. Huisen

Op 23 September 2021 heeft HV Cascade haar 500ste lid mogen verwelkomen. De familie P. Huisen, die wonen in de Meteoor, werd in het zonnetje gezet met een feestelijke taart, bos bloemen en cadeaubon.

In de Meteoor ontvangstruimte hebben drie leden van het bestuur de familie gefeliciteerd.
Het aantal leden bleef even op 499 staan en de spanning steeg met de dag wie dat 500ste lid zou worden.
Mevr. Huisen vertelde dat het aanmeldingsformulier al geruime tijd op tafel lag en de Heer Huisen door haar daarop werd gewezen met de wijze woorden “Piet daar moet je toch eens wat mee doen hoor”.
En zo kwam het dat de familie Huisen op het juiste moment het aanmeldingsformulier invulde en de lokale post bezorging meewerkte om precies op tijd de post te bezorgen.

De voorzitter heeft het een en ander uitgelegd over wat de huurdersvereniging tot nu toe heeft gedaan in 2021 en verzekerde de familie Huisen dat het voltallige bestuur zich voor de volle 100% zullen blijven inzetten voor de belangen van de huurders en leden. Inmiddels is het leden aantal alweer gestegen naar 550 en daarmee brengt HV Cascade een grote achterban mee aan tafel bij de gesprekken met de Stichting Woonconcept over o.a. huurakkoorden, prestatieafspraken, adviesaanvragen etc.
1 op 6 huurders van Woonconcept in de Gemeente Hoogeveen is nu lid van de vereniging en in 80% van alle straten waar Woonconcept woningen verhuurd hebben wij leden.

Het bestuur gaat door met het werven van de leden en heeft ambitieuze plannen voor 2022 neergelegd in haar werkplan 2022. Om zo’n grote vereniging te besturen zijn voldoende bestuursleden nodig. HV Cascade zoekt nog leden/huurders die willen toetreden tot het bestuur. Er is “voor elk wat wils” te doen in het bestuur.